Základní propozice

Základní informace - ČMKU Junior Open

Organizační výbor :          ředitel závodu:           Kateřina Boleslavová

                                          pořadatelský tým:       KK Babice u Rosic

Předběžný program :

Změna programu pořadatelem vyhrazena, možnost úpravy pro start ve více disciplínách, přihlášení účastníci budou včas a přímo vyrozuměni.

Sobota:

7,00 - 7,45         prezentace a trénink IPO, ZVV, KJ

8,00                  zahájení sobotního programu

8,30 - 13,00       IPO 1, ZVV 1, ZZO, ZZO1, FPR1 - posuzování

8,30  - 13,00      ZOP, ZPU1  - posuzování

13,00 - 17,00      JUNIORHANDLING  - trénink začátečníků, soutěže

                          - prezentace do 12 hodin

Vyhlášení celkových výsledků po ukončení jednotlivých disciplín

Neděle:

7,00 - 7,45          prezentace

8,00                   zahájení nedělního programu

8,15 - 13,00        Agility - prohlídky parkurů, soutěže

10,00 - 16,00     Dogfrisbee - tréninky, soutěže

16,30                   Ukončení JO ČMKU a vyhlášení nedělních výsledků                                 

Rozhodčí :              

všestrannost (IPO1, ZVV1, ZZO, ZZO1, FPR1):        Jiří Hammer                 

KJ BRNO - ZOP, ZPU1 (se zkouškou):                     .................................

AGILITY (2 parkur.běhy):                                        Jitka Maroušková

DOGFRISBEE:                                                         Lucie Seďová, Martin Stoklasa 

JUNIOR HANDLING:                                               Zdenka Jílková

Figurant IPO1, ZVV1:                                             Lukáš Čejka

Přihlášky do termínu :                   14.9.2018          pouze mailem:     iveska@centrum.cz 

                                                                                                                      tajemnik@msks.cz

Startovné :           nehradí se

Ubytování:           závodníci zdarma v areálu MSKS Zbraslav- nutná rezervace na:

                             K.Boleslavová  Mobil: 602 786 005 Mail: tajemnik@msks.cz

Stravování :         závodníci mají stravování zajištěno zdarma

                            po celý den zajištěno v areálu MSKS Zbraslav                                

Informace :

Iveta Skalická  - mobil:  608 179 943,   mail: iveska@centrum.cz 

Kateřina Boleslavová  - mobil: 602 786 002,   mail: tajemnik@msks.cz 

Organizační ustanovení :

  • Základní podmínkou účasti je korektní a sportovní vystupování v souladu se Zákonem o ochraně zvířat včetně novelizace v průběhu celé akce. Nedodržení této podmínky má za následek diskvalifikaci závodníka.
  • Pro psy a feny s i bez PP (Agility, NZŘ, IPO, KJ Brno, Dogfrisbee). V disciplíně Juniorhandling pouze pro psy a feny s PP.
  • Účast háravých fen jen po dohodě s pořadatelem, psovod je povinen se řídit pokyny pořadatele.
  • Jeden psovod smí startovat maximálně se 3 psy, v kategorii NZŘ a IPO max. se 2 psy
  • Každá kategorie bude posouzena pouze při účasti 3 a více závodníků.
  • Závod v jednotlivých částech probíhá dle soutěžních řádů NZŘ, MZŘ, Agility, Dogfrisbee, Juniorhandlingu a KJ Brno
  • Veterinární náležitosti - platné očkování proti vzteklině, psince a parvoviroze (max. 1 rok před startem).
  • Vstup do areálu a na cvičební plochu je povolen pouze psům, kteří projdou předepsanou veterinární prohlídkou před zahájením soutěže!
  • Změny v propozicích pořadatelem jsou vyhrazeny. V případě změny časového harmonogramu budou závodníci včas vyrozuměni!
  • Tým (psovod + pes) může startovat ve více hlavních kategoriích ČMKU Junior Open

Zákon na ochranu zvířat proti týrání: Upozorňujeme na platnost zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/92 Sb. A na znění zákona č. 77/2004 Sb. Každá kynologická akce je povinna se řídit "Řádem ochrany zvířat při veřejných vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu" schváleným ÚKOZem 24.8.2004 v souladu s vyhláškou č. 192/2004 Sb.

Řešení rovnosti bodů - IPO1,ZVV1 :                                                                                       1. Celkový počet bodů v Obraně   2. Celkový počet bodů v Poslušnosti    3. Los

Řešení rovnosti bodů - FPR1 :
1. Los

Řešení rovnosti bodů - ZZO, ZZO1 :
1. Aport     2. Odložení za chůze      3. Los

Řešení rovnosti bodů -ZOP:                                                                                                  1. Celkový počet bodů v individuální části    2. Los

Řešení rovnosti bodů -ZPU 1:                                                                                                                              1. Počet bodů - volitelný cvik       2. Los
 

Ocenění závodníků :                                                                                                                  První 3 závodníci v kategoriích budou oceněni poháry nebo medailemi ČMKU. Všichni účastníci obdrží dárkové balíčky generálního sponzora a upomínkovou cenu.

Vložte svůj text...