KJ - ZOP, ZPU 1

Rozhodčí :        Ing. LUDĚK  NOVÁK

Garant:             IVETA  SKALICKÁ

Kategorie :      ZOP,  ZPU1  -  v plném rozsahu ZŘ KJ Brno, s možností zápisu zkoušky