Propozice

Rozhodčí :      Jiří HAMMER

Figurant :      Lukáš ČEJKA

Kategorie:

ZZO - v plném rozsahu zkoušky část Poslušnost, bez Specielních cviků - max.zkouška ZZO, BH

ZZO 1 - v plném rozsahu zkoušky část Poslušnost,   bez omezení  vyšší zkouškou

ZVV 1 - v plném rozsahu zkoušky bez střelby  -  bez omezení vyšší zkouškou

IPO 1 - v plném rozsahu zkoušky bez střelby -bez omezení vyšší zkouškou a nutnosti složení BH

FPR 1 - v plném rozsahu zkoušky - bez omezení zkouškou a bez nutnosti složení BH, předměty zajišťuje pořadatel

Pravidla:

Soutěž probíhá dle Soutěžních pravidel NZŘ a MZŘ s následujícími vyjímkami:

1. Všechny kategorie pro psy a feny bez omezení vyšší zkouškou a bez nutnosti složené zkoušky BH.

2. Kategorie ZZO proběhne bez specielních cviků, pouze v části Poslušnost.

3. V žádné kategorii nebude prováděna střelba z důvodu souběžných startů na dvou plochách.

4. Předměty na stopu pro kat. FPR1 zajišťuje pořadatel

5. Pro psy a feny s i bez PP

Řešení rovnosti bodů:

IPO1,ZVV1 :   1. Celkový počet bodů v Obraně 2. Celkový počet bodů v Poslušnosti 3. Los

FPR1 :            1. Los

ZZO, ZZO1 :  1. Aport 2.   Odložení za chůze    3. Los